Pełna księgowość z nami to pestka.

Oferujemy usługi księgowe dla wszystkich Firm, które są zobowiązane prowadzić pełną księgowość oraz stawiają na profesjonalizm i nowoczesność.

Serwis KsiegowyPRO.pl zrzesza najlepsze biura rachunkowe z całego kraju, które są otwarte na księgową obsługę zdalną Twojej firmy.

Nasze Usługi

Korzystając z naszego księgowego zoptymalizujesz koszty w przedsiębiorstwie i jednocześnie uzyskasz pewność, że Twoje księgi rachunkowe prowadzone są kompletnie, a z Urzędem Skarbowym rozliczysz się bezproblemowo!

księgowy konsulatacje

Konsultacje

Świadczymy eksperckie doradztwo w sprawach dotyczących rachunkowości, finansów i księgowości. Naszym celem jest umożliwienie Tobie jako przedsiębiorcy prowadzenia biznesu w sposób przyjemny, łatwy i dający wymierne korzyści.

optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa

Oferujemy pełną obsługę podatkową na najlepszym poziomie merytorycznym. Doradcy podatkowi z którymi współpracujemy mają wieloletnią praktykę w doradztwie dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych.

strategia rozwoju firmy

Wzrost

Prowadzenie firmy wiąże się z dużą biurokracją. Jeżeli masz dobrego księgowego to zyskujesz cenny czas który poświęcasz temu, co przynosi Twojej firmie pieniądze. Wtedy wzrost masz gwarantowany. Rozliczenia podatkowe zostaw specjalistom.

Oferta

Obsługujemy
 • jednoosobowe działalności gospodarcze;
 • spółki cywilne;
 • spółki z o.o.;
 • spółki jawne;
 • spółki komandytowe;
 • fundacje;
 • stowarzyszenia;
Prowadzimy
 • rozrachunki z kontrahentami;
 • pełną księgowością - księgi handlowe;
 • rejestrami sprzedaży i zakupów dla celów podatku VAT;
 • rozrachunki z urzędem skarbowym;
 • ewidencją przychodów osób fizycznych dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego;
Wykonujemy
 • miesięczne deklaracje podatkowe w tym PIT, CIT, VAT;
 • roczne zeznania podatkowe PIT, CIT;
 • roczne sprawozdania finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego i Urzędu Skarbowego;
 • sprawozdania do GUS - wyceniamy indywidualnie;
 • przygotowanie i wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego;
 • pomagamy przy rozpoczęciu działalności gospodarczej, również w kontaktach z KRS czy CEiDG;
Kadry
 • rozliczenie składek ZUS Klienta, osób z nim współpracujących i pracowników;
 • tworzenie dokumentów, deklaracji zgłoszeniowych i wysyłaniu ich drogą elektroniczną do ZUS;
 • sporządzanie i rozliczanie dokumentów dla celów podatków od wynagrodzeń;

Przenieś odpowiedzialność za rozliczenia na nas

Bądź zawsze na bieżąco ze znajomością przepisów

Świadczymy zdalną usługę prowadzenia biura księgowego dla Twojego biznesu niezależnie od miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Otrzymaj ofertę naszego księgowego dla Twojej firmy klikając w przycisk poniżej.

Poznaj ofertę

FAQ

Do celów bieżącej księgowości nie potrzebujemy oryginałów dokumentów. O oryginały dokumentów w praktyce pytają urzędnicy urzędu skarbowego dokonując kontroli. Mamy zatem dwie możliwości działania.

W pierwszym wariancie, oryginały dokumentów przesyłane są na bieżąco do biura rachunkowego. Są one również na bieżąco dodawane do przechowywanej w biurze rachunkowym dokumentacji i następnie archiwizowane.

Drugim wariantem jest przechowywanie oryginałów dokumentów przez przedsiębiorstwo, w swojej siedzibie i przesyłanie do biura rachunkowego oryginałów w przypadku wystąpienia kontroli i żądania konkretnych dokumentów przez urzędnika kontrolującego.

Nie narzucamy przedsiębiorstwom z którymi współpracujemy określonego wariantu. Wybór postępowania z oryginałami dokumentacji pozostawiamy w gestii klienta.

W obu przypadkach jako miejsce przechowywania dokumentacji podatkowej zgłaszamy siedzibę biura rachunkowego. Tym sposobem uciążliwość kontroli jest dla przedsiębiorcy zminimalizowana, ponieważ urzędnik pojawia się w biurze rachunkowym.

Dokumenty do biura rachunkowego mogą być dostarczane poprzez wysyłkę skanów na adres e-mail dedykowanego księgowego. Wysyłki najlepiej dokonywać zbiorczo. W zależności od ilości dokumentów całość po zakończeniu miesiąca (w przypadku małych firm), lub w partiach (w przypadku większych firm).

Mimo wszystko część z naszych klientów przesyła do nas dokumenty tradycyjnie tj. pocztą. Tutaj również klienci dokonują zbiorczej wysyłki, tak jak w przypadku skanów. Czasem po prostu łatwiej zapakować i wysłać otrzymane papierowe faktury niż skanować je.

Oferujemy zdalną księgowość więc najwygodniejszą formą kontaktu będzie rozmowa telefoniczna bądź konwersacja przy pomocy poczty elektronicznej.

Ale jeśli będziesz chciał poznać nas osobiście to nie widzimy przeciwwskazań. Będzie nam bardzo miło poznać osobiście naszego klienta.

Tak, robimy to za Ciebie choć niekoniecznie.

Jest to jeden z podstawowych obowiązków. Otrzymujesz od nas gotową informację o ewentualnych należnościach do urzędu skarbowego.

Tak, staramy się pomóc, doradzić na ile nasze możliwości nam na to pozwalają. Wystarczy opisać swoją sytuację i przesłać naszym formularzem kontaktowym.

Co do zasady, zgodnie z polskim prawem, odpowiedzialność spoczywa na przedsiębiorcy i w pierwszej kolejności to on odpowiada przed organami skarbowymi i ZUS. Dlatego tak ważny jest wybór wiarygodnego, doświadczonego biura rachunkowego.

W naszym przypadku, w praktyce, wygląda to tak, że jeśli urząd skarbowy lub ZUS zwraca się do naszego klienta z jakimkolwiek pismem, mailem lub telefonem, to my przejmujemy kontakt z urzędem skarbowym i ZUS, dokonując odpowiednich wyjaśnień czy ewentualnych korekt. Jeśli kwestię da się wyjaśnić od razu, klient otrzymuje od nas informację, że sprawa jest załatwiona. Jeśli urząd wymaga formalnej odpowiedzi w formie pisma, przygotowujemy pismo. Generalnie prowadzimy sprawę do końca, starając się w jak najmniejszym stopniu angażować klienta.

Za wszystkie te czynności nie pobieramy dodatkowych opłat.

Tak, nasze biuro posiada ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności.

Standardowo w umowie zawieramy zapis o 1-miesięcznym okresie wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Przykładowo, jeśli wypowiedzenie nastąpi w połowie marca, to kończymy współpracę z końcem kwietnia. Taki okres pozwoli nam na przygotowanie do zakończenia współpracy i zaksięgowanie bieżącego miesiąca do końca.

Kończąc współpracę „zamykamy” ostatni miesiąc, także za ten miesiąc obsługi normalnie realizujemy wszystkie nasze obowiązki, takie jak wyznaczenie zaliczki na podatek dochodowy, wysyłka deklaracji VAT, wysyłka pliku JPK itd.

Po upływie okresu wypowiedzenia przekazujemy całość powierzonej nam dokumentacji. Zwyczajowo prosimy o potwierdzenie przejęcia dokumentacji.

Faktury za nasze usługi wystawiamy zawsze po zrealizowaniu usługi, także po zamknięciu ostatniego miesiąca pojawi się jeszcze ostatnia faktura. Jest to też bezpieczna forma dla klienta. Przedsiębiorca dokonuje płatności po końcowym rozliczeniu.

Współpracujemy tylko z wyspecjalizowanymi biurami rachunkowymi które mają powyżej 10 lat doświadczenia na rynku. Każdy księgowy ma bogate doświadczenie w prowadzeniu księgowości dla różnych profili działalności jak i wiedzę w rozwiązywaniu skomplikowanych kwestii podatkowych.

To zawansowany, dokładny i złożony system ewidencji zdarzeń gospodarczych, który jest częścią rachunkowości. Służy do analizy, kontroli i tworzenia informacji o sytuacji firmy w określnym momencie bądź w określonym przedziale czasu. Taka forma prowadzenia księgowości ma zastosowanie nie tylko do obliczania podatku lecz takie zadanie spełnia ale najważniejszy cel zastosowania tej formy to przedstawienie wyczerpującego obrazu finansów przedsiębiorstwa. Pełna księgowość wymaga zastosowania systemu podwójnego zapisu – czyli każda operacja gospodarcza musi wystąpić na co najmniej dwóch różnych kontach. Zaletą zastosowania tej reguły jest zachowanie równowagi bilansowej. Jest to jedna z fundamentów zasad rachunkowości. W uproszczeniu oznacza to że ewidencjonuje się każdy grosz który wpłynie na konto firmy jak i wszystkie operacje wychodzące bez względu na wielkość kwot. Ta zasada tyczy się również wszystkich operacji bezgotówkowych które mogą mieć wpływ na finanse firmy. Dla przykładu może być to wypłata odszkodowania lub utrata środka trwałego. Wszystkie reguły w jaki sposób wykonywać ewidencje zdarzeń gospodarczych przedstawione są dokładnie w ustawach i zbiorach założeń – najważniejsze ustawy, to Ustawa o Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Stosowanie takiego samego sposobu ewidencjonowania we wszystkich firmach umożliwia porównywanie firm między sobą i zwiększa bezpieczeństwo. Ponieważ wszystko jest ustandaryzowane i żadna firma nie będzie wymyślać swoich zasad ewidencji w celu fałszowania wyników. A stosując takie manipulacje wynikami firma jest w stanie wyłudzić kredyt od banku lub oszukać inwestora. Przykłady można mnożyć.

Pełna księgowość to doskonałe narzędzie do kontroli nad firmą. Na wczesnym etapie rozwoju zastosowanie tego sposobu ewidencji jest bardzo porządane – pozwala efektywnie zarządzać działalnością gospodarczą. Minusem jest spore skomplikowanie i zwiększa koszty utrzymania co jest sporym obciązeniem dla małych przedsiębiorstw, które rzadko decydują się dobrowolnie na taką formę księgowości. W praktyce niektóre okoliczności zmuszają małych przedsiębiorców do prowadzenia tego typu ksiąg rachunkowych. Wyższe koszty utrzymania wywodzą się z większego nakładu pracy na zaksięgowanie każdej operacji bo ich ilość jest dużo większa niż w przypadku działalności gospodarczej księgowanej na uproszczonych zasadach.

Dlaczego niektóre formy prowadzenia przedsiębiorstwa są zmuszone przepisami do wykonywania tak skomplikowanego systemu księgowego? Taka sytuacja występuje gdy forma przedsiębiorstwa wydziela i administruje odrębnym majątkiem. Gwarantuje ona właścicielom firmy i jej kontrahentom kontrolę nad majątkiem przedsiębiorstwa. Przykładem przedsiębiorstwa gdzie jest obowiazek prowadzenia pełnej księgowości może być mała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarząd w powołanej spółce zarządza kapitałem spółki wpłaconym przez jej udziałowców i z tego powodu potrzebne jest zastosowanie takiej księgowości. Dzięki temu księgi rachunkowe odzwierciedlają prawdziwą sytuację firmy i każdy udziałowiec widzi czarno na białym co się dzieje w firmie. Aby prowadzić taką formę księgowości potrzebny jest wykwalifikowany księgowy, dzięki czemu majątek firmy jest chroniony (w teorii) przed rozkradnięciem. Wszystkie przedsiębiorstwa bez względu na ich formę które przekroczą próg 2 mln EUR przychodów są zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości.

Podsumowanie: Pełna księgowość to złożony system tworzenia raportów finansowych o przedsiębiorstwie. W jednym prostym zdaniu można to określić tak: Wiemy nie tylko czy mamy zysk ale dokładnie wiemy gdzie są nasze pieniądze.